Yurtdışı Müteahhitlik

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ
Yurtdışında ülkemizi temsil edebilecek nitelikteki müteahhitlik firmalarının oluşmasını sağlamak ve çalışmalarını kolaylaştırmak üzere yurtdışında; inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi hizmetleri yapacak gerçek kişi ve firmalara, "Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi" veya yerine geçen "Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi" verilmektedir.

Yurtdışında, inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi hizmetler yapan veya yapacak olan gerçek kişi ve firmaların "Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi " veya yerine geçen "Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi" almaları mecburidir.

T.C. Kamu kurum ve kuruluşlarının, T.C. Gerçek kişi ve firmalarından, müteahhitlik işleri ile ilgili yurtdışı hizmeti vermeleri aşamasında "Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi" veya yerine geçen "Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi " ni istemeleri mecburidir.

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi" verildiği tarihten itibaren (3) yıl süre ile geçerlidir. Bu süre içinde yapılacak değer artırma talepleri dikkate alınır.

Belge grupları ve taban sınırları

(1) Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Grupları aşağıda belirtilmiştir.
(a) Yapı, tesis, bakım, onarım işleri,
(b) Sınaî ve teknolojik imalât, tesisat ve montaj işleri,
(c) İşletme, yönetim, bakım ve idame işleri,
(ç) Proje, mühendislik, müşavirlik işleri,
(2) Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi taban sınırları aşağıda belirtilmiştir.
(a) Yapı, tesis, bakım, onarım işleri için 40 milyon ABD Dolarının altında kalan firmalara,
(b) Sınaî ve teknolojik imalât, tesisat ve montaj işleri için 15 milyon ABD Dolarının altında kalan firmalara,
(c) İşletme, yönetim, bakım ve idame işleri için 5 milyon ABD Dolarının altında kalan firmalara,
Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi verilmez.
(3) Proje, mühendislik, müşavirlik işleri için, taban miktarı sınırı aranmaz.
Daha Fazla Bilgi İçin Bizimle İrtibata Geçiniz

Bizi Arayın
WhatsApp