Yatırım Teşvik

Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Genel teşvik uygulamaları: Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile bu kanunda belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için bu kanunda öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, bu kanunun 5 inci maddesin de belirtilen sabit yatırım tutarları ve üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılabilir.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.

Bizi Arayın
WhatsApp