Yabancı Çalışma İzni

Bu kanunun amacı yabancıların Türkiye’de ki çalışmalarını izne bağlamak ve yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir.

Bu kanun; Türkiye’de bağımlı ya da bağımsız çalışan yabancıları, bir işveren yanında mesleki eğitim gören yabancıları ve yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Bu kanunda geçen Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı Yabancı: 403 sayılı Türk vatandaşlığı kanununa göre Türk vatandaşı sayılmayan kişiyi Bağımlı çalışan: Gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir veya birden fazla işveren emrinde ücret, aylık, komisyon vb. karşılığı çalışan yabancıyı, Bağımsız çalışan: Başka şahısları istihdam etsin ya da etmesin kendi ad ve namına çalışan yabancıyı ifade eder.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.

Bizi Arayın
WhatsApp