Mali Danışmanlık


Mali Danışmanlık ve Muhasebe Hizmetleri
- Kanun ve uygulama değişikliklerinin devamlı olarak bildirilmesi ve görüş verilmesi
- Muhasebe uygulamaları ve esasları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi
- Maliyet, yönetim ve enflasyon muhasebesi dahil, muhasebe sistemlerin kurulması, uygulanması
- Dönemsel olarak mali tablolarının oluşturularak raporlanması
- Teşvik uygulamaları ile ilgili danışmanlıklar
- Aylık ve yıllık beyannamelerin hazırlanması
- Mevzuat gereğince yaptırılacak tüm tasdik işlemleri
- SSK-Bağ-kur işlerinin takibi

Vergi Danışmanlığı
- Vergi Uyuşmazlıkları
- Vergi uzlaşma görüşmelerine katılmak
- Vergi davalarına katılmak
- Vergi dava ve ihtilaf dilekçelerinin hazırlanması
- Vergi planlaması

Serbest Bölge
-Serbest bölgelerde şirket kuruluşları ve ruhsat alımları

Ticaret Sicil İşlemleri
- Şirket kuruluşları
- Hisse devirleri
- Birleşme, devir, tasfiye
- Sermaye artırımı
- Şekil değiştirme
- Genel Kurul İşlemleri
- Ana Sözleşme değişiklikleri

Bizi Arayın
WhatsApp