Kapasite Raporu


Kapasite Raporu Nedir?

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir.

Kanun’da açıklandığı şekliyle;

“Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üretmek suretiyle katma değer oluşturan işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler…” diye tanımlanan sanayicilerin çıkartmak zorunda oldukları belgedir.

Kanun’da ifade edilen işleri yapan sanayicilere ek olarak; Otomotiv, uçak, iş makinası ve gemi bakım onarım işleri, asansör ve elektronik eşya montajı da Kapasite Raporu tanzim edilen sektörler arasında değerlendirilmektedir.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?
Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangilerileridir?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Odalar ve Borsalar Kanunu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Muamelat Yönetmeliği
İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler
560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri Vb.

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?
Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında, (%24’E YAKIN ELEKTRİK İNDİRİMİ)
Son yapılan düzenleme ile % 24’lük elektrik indirimine ek olarak %2 TRT payı indirimi,
Yatırım Teşvik Belgesi işlemlerinde, (SANAYİ YATIRIM İMKANLARINDAN YARARLANMA VE ÖNCELİK HAKKI)
Dahilde İşleme İzin Belgesi müracaatı ve sonlandırılmasında, (ÖZEL İZİNLE VERGİDEN MUAF İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMİ)
Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, (ÖZEL İZİNLE İTHALAT İZNİ)
Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
Resmi ve özel ihalelerde, (KAMU İHALELERİNDE %15 FİYAT AVANTAJI, ÖZEL İHALELERDE YERLİ SANAYİ ÖNCELİK HAKKI)
Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde, (SANAYİCİ KREDİLERİNDE YARARLANMA İMKANI)
Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda, (YURTİÇİ VE YURTDIŞI FUARLARDA DE ĞİŞEN ORANLARDA FUAR DESTEĞİ)
Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde, (ÖZEL İZİNLE TEMİN EDİLEN HAMMADDE VE YARIMAMULLERİN İTHALATINDA)
İmalat Yeterlik ve Yerli Malı belgesi alımında,
Vergi incelemelerinde, (İHRAÇ KAYITLI FATURA KESME OLANAĞI VE BU OLANAK DOĞRULTUSUNDA YAPILAN VERGİ İNCELEMELERİNDE)
Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır

Bizi Arayın
WhatsApp